RUD Zeeland kiest voor First Class ICT!

Na een proefperiode van ruim een jaar heeft de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland middels een aanbesteding definitief gekozen voor UnitIT Solutions BV als partner in ICT.

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland voert milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. De RUD Zeeland staat voor een schoon en veilig Zeeland. Ze verlenen omgevingsvergunningen milieu, beoordelen milieumeldingen en zien toe op de naleving van milieuregelgeving.

Er is een beheerd private cloud platform voor de organisatie opgebouwd dat heel veel flexibiliteit biedt. Werknemers kunnen makkelijk met elkaar samenwerken en zijn niet gebonden aan een vaste werkplek. Alle 13 gemeenten, de provincie Zeeland en het Waterschap Zeeuwse Stromen zijn met elkaar verbonden, waardoor het mogelijk is om op snelle en veilige wijze toegang te krijgen en informatie te delen.

Klik icon-weblink hier voor meer informatie over de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland.
Klik hier voor het Hewlett Packard persbericht.

Comments are closed.